บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

คอเคล็ดหมอวินิจฉัยแบบนี้

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 13:06 น.
AA 5อาการของคอเคล็ดที่สังเกตได้จาก มีอาการปวดและมีปัญหาในการเคลื่อนไหวคอ หากมีอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่หากมีอาการค่อนข้างรุนแรง หรือมีอาการผิดปกติ เพื่อความปลอดภัย ควรไปพบแพทย์

เมื่อพบแพทย์ ในเบื้องต้น แพทย์จะตรวจด้วยการสังเกตท่าทาง การเคลื่อนไหว ตรวจดูตำแหน่งของศีรษะและคาง ว่าผิดปกติหรือไม่ รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์หูฟัง ฟังเสียงการไหลเวียนของเลือดบริเวณคอ นอกจากนั้น แพทย์อาจตรวจหาอาการกดเจ็บของกล้ามเนื้อ ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน  หรือ ตรวจประสาทสัมผัสบริเวณที่ใกล้กับคอ หากแพทย์มีความสงสัย ในกรณีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บบริเวณคออย่างรุนแรง หรือ มีปัญหาอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการคอเคล็ด เช่น โรคข้ออักเสบ การเคลื่อนที่ผิดตำแหน่งของกระดูก การแตกหักของกระดูกสันหลัง เป็นต้น แพทย์อาจใช้การเอกซเรย์ การทำซีที สแกน หรือ การทำเอ็ม อาร์ ไอ ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม


คชาบาล์ม พรีเมี่ยม - สุดยอดบาล์มทานวดรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดเส้นเอ็น ปวดต้นคอ คอเคล็ด ปวดหลัง ปวดเอว มือเท้าชา มือล็อค ไหล่ติด เส้นยึด ตาลาย สลายลิ่มเลือด ขับลมออกจากเส้น อัมพฤกษ์ เหน็บชา ตะคริว เก๊าท์ รูมาตอยด์ กระดูกทับเส้น

ปวดข้อเท้า

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

คอเคล็ดหมอวินิจฉัยแบบนี้